Oleh : KH Hafidz Abdurrahman, MA Jual-beli [bai’] adalah akad pertukaran antara barang dengan barang. Akad, baik akad jual-beli [bai’], […]